Loading...
Home Page V2 2018-06-07T15:38:52+00:00

religie | respect | realiteitszin

Dagelijks komt het de huiskamer binnen: nieuws waarin ‘geloof’ een rol speelt. Tegenwoordig zien we religieuze uitingen en ideologisch gemotiveerd gedrag steeds nadrukkelijker om ons heen. In de publieke ruimte, in het sociale domein, in de verhouding tussen burgers en overheid.

In het geseculariseerde Nederland van vandaag kan het moeilijk zijn te begrijpen dat godsdienst (nog steeds) een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven van velen. Steeds vaker zien we hoe dit leidt tot een schurende werkelijkheid. Enerzijds de botsing tussen verschillende levensbeschouwelijke opvattingen, anderzijds het onbegrip over de impact en het ‘gedoe’ rondom religie in de 21e eeuw.

Het gevolg is het ontstaan van maatschappelijke breuklijnen langs religieuze, culturele en etnische ‘identiteiten’. In de samenleving zien we de effecten: afnemende sociale cohesie, etnisch-religieuze segregatie, toegenomen spanningen (Rapport: CBS Bevolkingstrends, april 2017).

Het maatschappelijk en bestuurlijk onbegrip – en soms zelfs onvermogen – om ‘geloof’ serieus te nemen als hefboom voor maatschappelijk gedrag, is het werkgebied van Sprenger & Kramer.

Sprenger & Kramer houdt zich bezig met ideologische motieven en motivaties die een voedingsbodem vormen onder polarisatie en radicalisering. Wij leveren een nieuwe en wezenlijke bijdrage aan oplossingen voor deze actuele en urgente problematiek.

Onder ideologische motieven en motivaties verstaan wij niet alleen religieuze overtuigingen maar ook politiek gemotiveerd activisme en gedachtengoed, van extreem-links tot radicaal-rechts. Polarisatie en radicalisering kennen immers veel verschillende gezichten.

Sprenger & Kramer werkt volstrekt onafhankelijk en neutraal. Onze consultants zijn religiewetenschappers – geen theologen, pastores, imams, pandits of andere vertegenwoordigers van belangengroepen. Wij benaderen iedere levensbeschouwing met respect.

En met realiteitszin.

Zelfs als religie voor jou persoonlijk geen enkele betekenis heeft, dan nog zul je die religie moeten doorgronden om de wereld te begrijpen. 

Stephen Prothero, University of Boston

Wat Sprenger & Kramer biedt

Sprenger & Kramer treedt op als kennisplatform en gesprekspartner bij vraagstukken waarin ideologische motieven en motivaties een rol spelen. Bij voorkeur discreet en op de achtergrond. Maar altijd vanuit een onafhankelijke en neutrale positie.

Onze doelstelling is het in brede zin ondersteunen van organisaties in het pro-actief en weerbaar omgaan met ‘geloof’ als sociaal en maatschappelijk verschijnsel. Wij benutten inzichten uit de religiewetenschappen en voegen deze samen tot een praktische en multidisciplinaire toolkit.

Voor een vrijblijvende kennismaking:

071 203 23 99 of info@sprenger-kramer.nl

Sprenger & Kramer verzorgt o.a. trainingen en workshops voor beleidsmakers en professionals bij overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Inzet is om inzicht te geven in de invloed van ideologische motieven en motivaties op het gedrag van mensen, individueel en in groepsverband. Daarnaast bieden wij maatwerk advies waarmee specifieke casuïstiek of problematiek in kaart wordt gebracht.

Open Seminar

Religie als maatschappelijk verschijnsel

Open Seminar

Laagdrempelig, brede oriëntatie
Focus op religieus-gemotiveerd gedrag
Voor beleidsmakers en professionals

Trainingen

(In-company) Trainingen & Workshops

Trainingen

Onafhankelijk en objectief
In-company of op locatie
Afgestemd op uw praktijk

Advies

Maatwerk voor specifieke problematiek

Advies

Neutraal en onafhankelijk
Ad hoc of op projectbasis
Bestuurlijke verrijking